Почеле пријаве за ваучере за одмор у Србији

            Почела подела 100.000 ваучера (у вредности од 5.000 динара) за субвенционисани одмор у Србији 2023., а акција ће трајати до 20. новембра ове године. Могућност добијања ваучера имају: корисници права на пензију; лица старија од 65 година, рачунајући од дана у коме се подноси пријава за доделу ваучера, која не остварују право на пензију; незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање; корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; радно ангажована лица са примањима која не прелазе износ од 70.000 динара месечно; ратни војни инвалиди и цивили инвалиди рата са примањима која не прелазе износ од 70.000 динара месечно; корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу; носиоци активног породичног пољопривредног газдинства у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју; студенти.

Фото: Банатски добошар

            Попуњена пријава (преузима се са сајта Министарства туризма), са потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера ЈП „Пошта Србије“, на читавој територији Републике Србије.