Град Панчево суфинансира уградњу соларних панела

                За све власнике породичних кућа који планирају да за грејање користе соларне панеле, из Градске управе града Панчева стиже добра вест. Наиме, Град Панчево је расписао јавни конкурс за грађане и стамбене заједнице за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте.

                На бесповратна средства могу рачунати домаћинства и стамбене заједнице путем јавног конкурса, након достављене потребне документације и попуњавања пријавног образца (који се може преузети са сајта Града Панчева), а након рангирања.

                Циљ мера енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова јесте унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења обновљивих извора енергије (сунца). Ове се мере спроводе са привреденим субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених зграда.