Почело подношење захтева за субвенционисање пчелара

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања објавило је Јавни позив на подстицаје у сточарству по кошници пчела за 2023. годину. Право на субвенције имају правна лица, предузетници и физичка лица – носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства које испуњавају услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и која су у Регистру пољопривредних газдинства извршила обнову регистрације за 2023. годину.

Минимални број кошница износи најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела и бесповратна средства износе 800 динара по кошници.

Захтев за остваривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела за 2023. годину, по овом Јавном позиву, подноси се у периоду од 3. до 22. маја 2023. године преко платформе еАграр, односно еПодстицаји.

Према подацима из 2019. године пчеларством се у Србији бави 5,3% пољопривредних газдинстава (29,9 хиљада), а укупан број кошница је око 914 хиљада. Регион са највећим бројем кошница је регион Шумадије и Западне Србије са 41,2% укупног броја кошница.

По подацима Савеза пчеларских организација Србије (СПОС) просечан број кошница по пчелару на крају 2022. године је 96,6 кошница.