Панчево: Расписан конкурс за пројекте из заштите животне средине

        Град Панчево расписао је конкурс за суфинансирање пројеката из области заштите животне средине за 2023. годину. Износ средстава опредељених за ове пројекте је 1.500.000 динара.

        На овом конкурсу могу да учествују регистрована удружења грађана са и ван територије Града Панчева која се у оквиру дефинисаних активности у свом статуту баве питањима заштите животне средине и која ће свој пројекат реализовати на панчевачкој територији.

        У обзир за суфинансирање узимаће се пројекти који ће промовисати заштиту животне средине предлажући конкретне активности у области: очувања и унапређења биодиверзитета, програме еколошке едукације и еколошког описмењавања деце и младих, као и подизања свести јавности о важности ових тема.

        Пријаве на конкурс треба поднети у року од 20 дана од објављивања у „Панчевцу“ (од 7. јула), а коначни резултати конкурса биће објављени на сајту Града Панчева.

        Рок извршења уговорене обавезе је 31. децембар 2023., а достављени извештај о наменском утрошку средстава 31. јануар 2024. године.

        Трошкови појединачних пројеката које суфинансира градски Секретаријат за заштиту животне средине не могу прелазити износ од 150.000 динара, а предлоге пројеката разматра Комисија за вредновање пројеката у области заштите животне средине, а о поднетим захетвима одлучује градоначелник на предлог комисије.