Министарство пољопривреде: Подстицаји за органску производњу

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства – Управа за аграрна плаћања расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу за 2023. годину.

Захтеви се подносе у периоду од 24. јула до 25. августа 2023. године, преко платформе еАграр, односно портала Подстицаји.

Ради се о суми од 63.000 динара по хектару и пољопривредно газдинство може да конкурише највише за 20 хектара обрадиве земље.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је: 1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда; 2) у активном статусу у Регистру; 3) извршило обнову регистрације за текућу годину, у складу са посебним прописом којим се уређује регистрација пољопривредних газдинстава.