Панчево: Расписан Јавни позив за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа

Градска управа града Панчева позвала је све заинтересоване ученике и родитеље да поднесу захтев за остварење права на регресирање трошкова превоза ученика који редовно похађају средње школе на територији другог града, односно општине, за школску 2023/24. годину.

Сам захтев се подноси на посебном обрасцу који се може преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева, као и на званичној интернет страници Града Панчева.

Уз попуњен образац треба приложити и следеће:

Извод из Матичне књиге рођених за ученика,

Фотокопија личне карте родитеља, односно другог законског заступника ученика или фотокопија личне карте ученика уколико је ученик пунолетан,

Потврда средње школе о упису и редовном похађању наставе ученика,

Изјава да ученик није корисник услуге смештаја у ученичким центрима – домовима, оверена код јавног бележника,

Само право на регресирање трошкова превоза ученика утврђује градоначелник посебним актом (у номиналном износу), а исплаћиваће се два пута годишње, на наменски рачун отворен на име родитеља, односно пунолетног ученика, отворен по налогу секретаријата Градске управе Града, надлежног за послове у области финансијске подршке породици са децом.

Потврде средње школе о упису и похађању наставе ученика подносе се два пута годишње и то на почетку нове школске године и на почетку другог полугодишта.

Поред недељника „Панчевац“ Јавни позив ће бити објављен и на званичној интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs и отворен 15 дана од дана његовог објављивања.

Захтев се подноси лично у Услужном центру Градске управе града Панчева, у канцеларији број 21, или поштом на адресу Трг Краља петра I 2-4, Панчево са назнаком „Пријава на Јавни позив за остварење права на регресирање трошкове превоза ученика, за школску 2023/24. годину“.