Од пописа до пописа све нас је мање

        Попис становништва има јако дугу традицију у Србији. Први попис становништва спроведен је јуна 1834. године, по наређењу кнеза Милоша. Од пописа су тада били изузети Роми (јер нису били подложни општем опорезивању), као и Турци. Поред кућа и пореских глава, пописом су били обухваћени и војни обвезници.

        Од овог првог пописа па све до Првог светског рата, пописи су се спроводили на 3-5 година: 1841, 1843, 1846, 1850, 1854, 1859, 1863, 1866, 1874, 1879, 1884, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910…

        Попис који је био спроведен 1866. године сматра се првим модерним пописом и највеће заслуге за спровођење таквог пописа припада Владимиру Јакшићу, зачетнику статистике у Србији.

        У периоду између два светска рата извршена су само два пописа становништва, 1921. и 1931. године. Онај који је био планиран 1941. године није спроведен због почетка Другог светског рата на простору Краљевине Југославије.

        Након Другог светског рата спроведен је „скраћени попис“ 1948. године, првенствено због процене штете и људских губитака током окупације и грађанског рата.

        Попис из 1953. године и сви наредни: 1961, 1971, 1981 и 1991. године били су комплетни. Попис који је био планиран за 2001. годину одложен је за 2002. годину због недостатка финансијских средстава и спровео се само на територији Централне Србије и Војводине.

        Попис из 2011. године је био први попис након 100 година који је Србија спровела као самостална држава.

        Попис за 2021. годину није одржан због пандемије ковид 19, а спроведен је у октобру 2022. године. По овом попису у Србији је регистровано 6.690.887 становника, а што је за 6,9% мање него по попису из 2011. године. Тренд опадања забележен је у свим регионима, па и у јужном Банату.

        По попису из 2022. године, по подацима са којима располажемо, јужнобанатске општине и градови имају следећи број становника: Панчево – 115.910; Алибунар – 17.280; Бела Црква – 14.445; Вршац – 45.972; Ковачица – 21.496; Ковин – 28.284; Опово – 9.476; Пландиште – 9.001.

Насловна страна књиге Републичког завода за статистику

        Појединачни подаци за број становника по општинским и градским насељима и селима још увек нису објављени. Оно што је доступно то су подаци о броју домаћинстава и просечном броју становника за свако насеље у Србији. Ми овде преносимо такве податке за Град Панчево:

        Само насељено место Панчево – 30.231 домаћинство са просечним бројем чланова 2,55; Банатски Брестовац – 954 (2,94); Банатско Ново Село – 2.010 (2,89); Глогоњ – 900 (2,95); Долово – 1866 (2,97); Иваново 425 (2,24); Јабука 1892 (2,89); Качарево 2.279 (2,78); Омољица – 1914 (2,93); Старчево – 2.431 (2,74).

Банатско Ново Село, децембар 2023.