Београд: За развој руралног туризма 150 милиона динара

Влада Србије усвојила је протекле недеље Уредбу о условима, начину доделе и коришћења средстава подстицаја за развој и унапређење руралног туризма, којом се први пут за ову намену бесповратно додељује 150 милиона динара.

По саопштењу Министарства туризма и омладине право на доделу средстава имају сеоска туристичка домаћинства, салаши и етно куће који су евидентирани у информационом систему Е-туриста за доградњу, реконструкцију и додатно опремање постојећих угоститељских објеката за смештај.

Максималана висина подстицаја по пројекту је 2,9 милиона динара уз обавезу сопственог учешћа у износу од 10 одсто укупне вредности инвестиције.

Јавни позив за подношење захтева биће доступан на сајту Министарства туризма и омладине након ступања на снагу Уредбе, односно осам дана од објављивања у Службеном гласнику.