За манифестације у Војводини опредељено 25 милиона динара

 

                Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу бесповратних средстава за организовање традиционалних манифестација на територији Војводине до 31. децембра 2024. године.

                Како је наведено у конкурсу, додељује се 25 милиона динара, по једној пријави се може доделити од 40.000 до максимално милион динара.

                Сврха конкурса је боља промоција и подизање капацитета руралних средина, као и повезивање пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту.

                Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву, а право на подстицаје остварују удружења грађана са седиштем у АП Војводини, која су уписана у Агенцији за привредне регистре пре 1. јануара ове године, а у чијем су делокругу: пољопривредне активности и рурални развој, удружења која се баве пољопривредном производњом, удружења која се баве неговањем традиционалних вредности и очувањем старих заната.

Са прошлогодишње манифестације у Делиблату

                Средства се могу употребити и за: организацију и суфинансирање сајмова, изложби, закуп излагачког простора, штампање промотивног материјала, за трошкове оглашавања у штампаним и електронским медијима, за куповину материјала за израду традиционалних рукотворина, за пехаре, медаље, плакете.

                Конкурс је отворен до утрошка средстава, а закључно са 22. мартом 2024. године.