Нови Сад: 20 милиона за финансирање добровољних ватрогасних друштава

                Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за заштиту и спасавање од пожара у 2024. години. За ту намену предвиђено је укупно 20 милиона динара.

                Циљ овог конкурса је подизање свести грађана о значају добровољних ватрогасних друштава и подизање нивоа знања и вештина припадника добровољних ватрогасних друштава.

                Предмет конкурса је додела бесповратних средстава за реализацију програмских активности, опремања надлежних служби опремом за гашење пољских пожара на пољопривредном земљишту.

                Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу од 100% од укупне вредности инвестиције, за пријаве поднете од стране добровољних ватрогасних друштава.

                Максималан износ бесповратних средстава који се додељује по једној пријави износи до 600.000 динара.

Конкурс је отворен закључно са 19. априлом 2024. године.

                Иначе, у Војводини има 216 добровољних ватрогасних друштава које броје око 10 хиљада чланова.

ДВД Елемир – најстарије ватрогасно друштво у Србији основано 1805. године, фото: Prinscreen