Банатско Ново Село: Планира се археолошко истраживање њива у Великој долини

        Мр Војислав Ђорђевић и Јелена Ђорђевић, кустоси археолози Народног музеја у Панчеву посетили су у четвртак, 27. јуна Банатско Ново Село ради неопходних предрадњи у откривању и регистровању (рекогносцирању) археолошких налазишта у сеоском атару, на потезу такозване Велике долине.

Треба рећи да је рекогносцирање почетак теренског археолошког истраживања и обухвата преглед терена и бележење свих података који указују на места где се могу очекивати могућа налазишта.

        Наиме, након рекогносцирања терена на територији самог града Панчева, те насеља Иваново, Банатски Брестовац, Омољица, Долово и Војловица, где су регистрована нова археолошка налазишта од најстаријег периода праисторије, неолита, бронзаног доба, налаза из античког доба, средњег века и новог доба, на ред су дошла истраживања атара Глогоња, Јабуке, Качарева и Банатског Новог Села.

        Ради се о пројекту који је 2004. године започео Музеј Војводине уз подршку Завода за заштиту споменика културе из Новог Сада, а који на територији Баната раде панчевачки археолози. Пошло се од чињеничног стања да до тог тренутка сва археолошка налазишта нису бележена на прави начин, а да се са новим приступом примењују европски стандарди Конвенције о заштити археолошких налазишта, односно њихова методологија.

        Војислав и Јелена Ђорђевић су затражили помоћ од Зорана Стојичића, матичара МЗ, како би дошли до адреса и бројева телефона мештана чије се њиве налазе на месту будућег истраживања, а све у циљу њиховог упознавања о неопходним истраживачким предрадњама и каснијим ископавањима на њиховим парцелама.

       Археолози су том приликом за наш портал навели, да ће се истраживачке предрадње (геомагнетна снимања) вршити само на оним парцелама на којима је скинута летина и где има индиција, односно археолошких знакова, да се испод тла нешто и налази.

Камена секира из праисторије – експонат Завичајне збирке Стевана Ђаконовића, а која је нађена на некадашњој сеоској циглани према Панчеву