Импресум

Банатски добошар је први независни регистровани интернет портал у историји
Банатског Новог Села, чија је сврха да што професионалније извештава Банатску и остале
регије Републике Србије темама од јавног интереса, кроз поштовање прописа, кодекса и
стандарда. Банатски добошар поред ауторских вести преноси и садржаје других локалних,
регионалних и националних медија.


Назив медија: Интернет портал „Банатски добошар“,

Издавач: Удружење грађана „Нови Зелдош“ Банатско Ново Село,

Регистарски број медија: IN 001248,

Интернет адреса: www.banatskidobosar.rs

Одговорни уредник портала: Синиша Којић