Чајетина: Новоопремљени пословни објекат Комуналног предузећа Златибор

Након интензивних радова прошле године, КЈП „Златибор“ Чајетина ради у новоопремљеном пословном објекту на Златибору, на путу за Семегњево, у оквиру кога се налазе модерна и функционална управна зграда, радионице, магацински простор и гараже за возни парк. Створени су идеални услови за рад 180 запослених овог комуналног предузећа с обзиром да су до сада били смештени на три локације. Општина Чајетина је за његову изградњу и опремање издвојила из буџета око 250 милиона динара, а у 2023. години у плану је и постављање соларних панела  на кров објекта,  чиме ће  трошкови грејања коришћењем обновљивих извора енергије бити знатно умањени. Сем основне делатности, а реч је о управљању комуналним отпадом, локално комунално предузеће се бави и уређењем јавних зелених површина којих је из године у годину све више, одржавањем комуналне хигијене, путне инфраструктуре, јавне расвете и управљањем јавним паркиралиштима, пијацом и гробљем.

Фото: Златиборске вести

 Један о последњих, али за услове Србије пионирских корака које је ово комунално предузеће почело да примењује у Чајетини, а ускоро и на читавој територији општине, јесте увођење пројекта примарне селекције отпада, а у сарадњи са Шведском агенцијом за развојну сарадњу (SIDA).

Фото: Златиборске вести

 Нови систем се још уводи, а изградњом рециклажног дворишта заокружује  се план да се сваком становнику и правном лицу пружи могућност да на правилан начин разврстава и одлаже отпад.

Фото: Златиборске вести

 Кључну корист овог новог начина прикупљања отпада представља збрињавање грађевинског отпада, смањење трошкова депоновања комуналног отпада, самим тим и уштеда депонијског простора у Регионалном центру за управљање отпадом „Дубоко“ у Ужицу.

(Преузето: Златиборске вести)