Одбројавање никако да почне

                Дом културе „3. октобар“из Банатског Новог Села важи за једну од најактивнијих културних установа на територији Града Панчева. Поред садашњих садржаја оно што га је у ранијем периоду чинило особеним и различитим у односу на сличне установе била је свакако алтернативна сцена, односно позоришна трупа на румунском језику. Да, Банатско Ново Село имало је драмску секцију на румунском језику која је редовно учествовала на „Позоришним данима Румуна Војводине – република Србија“, као и Алтернативни културни клуб са својим бројним секцијама и радионицама, а чији су рад копирали и други.

Од изградње Дома културе па све до 2006. године све најзначајније активности и културни пројекти били су везани мање више за велику салу, а која се временом девастирала и у којој је било све теже радити.У међувремену, негде већ 2002. године, размишљало се о почетку њене санације и реконструкције.

                Пројекат прве фазе санације велике сале Дома културе урађен је био у лето 2004. године и урадила га је фирма „Архи план“ из Панчева. Санацију су обухватали грађевинско-занатски радови, електроинсталације, машинске и противпожарне инсталације, све у укупном износу од 2.153.000 динара. Почетак радова био је везан за буџет „Дирекције за изградњу и уређење Панчева“, а која је у свом плану капиталних инвестиција Банатско Ново Село пролонгирала из године у годину.

Први пројекат санације

                У међувремену, тачније 2006. године, услед лоших инсталација и урушавања дела плафона градска грађевинска инспекција наложила је била забрану коришћења велике сале и она је од тада до данас ван функције.

                Сорин Бољанац, тадашњи директор Дома културе искористио је 2007. године јак сеоски политички лоби да уради измену и допуну Пројекта санације велике сале Дома културе код истог пројектанта, а која је обухватала поптпуну реконструкцију. Вредност послова био је процењен на 34 милиона динара, а пројекат у вредности од 300.000 динара платио је Град. Тим пројектом било је предвиђено да се од велике сале Дома културе направи вишефункционални простор који би могао да различите културне садржаје приближи што већем броју корисника. Иако се ова капитална инвестиција није нашла у приоритетима Града, из буџета је за санацију електроинсталација, вађење влаге, проширење бине и замену дела кровне грађе и црепа издвојено и потрошено 3. 500.000 динара.

Одлуком одборника Скупштине Града Панчева реконструкција велике сале Дома културе у Банатском Новом Селу прешла је 2009. године у потпуну надлежност ЈП „Дирекције за изградњу и уређење Панчева“ Панчево која ће у 2015. години урадити нову процену вредности неопходног улагања.

Међутим, у 2017. години урађен је и трећи пројекат реконструкције велике сале Дома културе, а урадила га је фирма “Хармонија пројект“ из Ваљева (немамо податак о цени пројекта) по коме је вредност инвестиције стигао и до читавих 44.000.000 динара.

У међувремену одлуком Скупштине града Панчева посао реконструкције и санације велике сале Дома културе у Банатском Новом Селу прелази у надлежност Градске стамбене агенције, која, од ребаланса Градског буџета у 2021. години за тај пројекат добија и за Банатско Ново Село намењује 16 милона динара. Сам посао је касније добила београдска фирма „Mito Progress & Construction“ d.o.o. али вредност Уговора нисмо сазнали. Такође нисмо успели да сазнамо и ко је Надзорни орган читавог пројекта. Оно што знамо је да је од ових средства довршена реконструкција и доградња електроинсталација у сали и у изабинским свлачионицама, спуштен је плафон, урађено је ново грејање (на струјне котлове уместо калорифера на нафтне деривате), завршен је под, балкон, оспособљена су противпожарна врата, код некадашњих стубова испод балкона дограђене су две помоћне просторије, набављене су половне столице (из Културног центра Панчева)…

Иако су меродавни из Градске управе града Панчева још 2021., те прошле године, уочи великог Фестивала музике и фолклора Румуна Војводине ( чији је домаћин било Банатско Ново Село), најављивали да ће велика сала Дома културе званично бити завршена, то се још увек није десило. Где је запело и када се очекује завршетак послова нисмо успели да сазнамо.

Фото: Банатски добошар