ЕД – Панчево: Искључења струје за среду, 19. април


                Од 8:00 до 14:30

Цела насељена места: Банатско Ново Село, Јабука, Глогоњ и Качарево. У случају лоших временских услова и ранијег завршетка радова Електродистрибуција Панчево задржава право да укључи напајање корисника пре планираног времена.