Од сутра подела нових ваучера

                Од уторка, 30. маја почиње подела друге квоте ваучера за субвенционисани одмор у Србији у вредности од 5.000 динара. Као и код прве овогодишње квоте која је подељена за непуна два дана, и сада се ради о 100.000 ваучера.

                Могућност добијања ваучера имају: 1. Корисници права на пензију; 2. Лица старија од 65 година, рачунајући од дана у коме се подноси пријава за доделу ваучера, која не остварују право на пензију; 3. Незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде); 4. Корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита; 5. Корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; 6. Радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно; 7. Ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно; 8. Корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу; 9. Носиоци активног пољопривредног газдинства у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју; 10. Студенти.

                Ваучер се може користити искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта и изван места студирања корисника ваучера; ваучер се може користити у трајању од најмање пет ноћења; ваучер може покрити максималан износ у вредности од 5.000 динара. Уколико је износ рачуна већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених средстава. Уколико је рачун мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000 динара се не може накнадно искористити; корисник ваучера пријаву подноси лично и том приликом ставља на увид, односно прилаже потребну документацију. Изузетно, за малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услов за доделу ваучера, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз доказ о законском заступању.

                Крајњи рок за коришћење ваучера је 20. новембар 2023. године, а ваучери се подижу на шалтерима ЈП „Пошта Србије“.