Панчево: Нова линија за сепарацију отпада

Министарство за заштиту животне средине Републике Србије наменило је ЈКП „Хигијени“ из Панчева 144 милиона динара за набавку нове линије за сепарацију отпада. За исту сврху и сам град је из свог буџета определио 28 милиона динара. Новац је опредељен за набавку опреме, радове на реконструкцији постојеће хале и доградњу надстрешнице за линију за сепарацију, као и изградњу објекта за запослене.

У рециклажном центру ЈКП „Хигијена“ налази се привремена линија за сепарацију опада и она ће бити замењена новом, а што ће олакшати посао радницима.

                Панчево је један од градова који учествују у пројекту одвајања кућног отпада „ОДВАЈАМО“ који поред Владе финансира и Европска унија. Сам идеја тог пројека је да се повећа рециклирање дела отпада који се ствара у домаћинствима и његова сепарација на самом месту настанка. Отпад који се правилно сепарира постаје ресурс који има своју примену. Због тога се домаћинствима деле канте, као и плави и жути контејнери који ће бити распоређени на улицама и око стамбених зграда.

                Из овог комуналног предузећа истичу низ предности рециклаже и колико она помаже у очувању природе. Па тако наводе да ако се преради тона канцеларијског папира сачуваће се 18 стабала дрвећа, да за кесе које се узимају из продавница треба 700 до 800 година да би се оне разградиле у природи, а само за једну пет амбалажу коју прераде обезбеђује се енергија за 15 минута рада на компјутеру.