Специјални резерват природе Краљевац

        Када се у јужном Банату спомене резерват природе многи помисле да се ради о Специјалном резервату природе „Делиблатској пешчари“. Међутим, поред овог чувеног резервата, на само 12 километара од Ковина, налази се више него интересантан резерват природе „Краљевац“.

        Овај специјални резерват је иначе језеро и налази се у селу Делиблато и наслања се на југозападну границу Специјалног резервата природе „Делиблатску пешчару“, а од Панчева је удаљен 28 километара.

Фото: Printscreen

        Језеро је настало под утицајем ветра јер се формирала лесна тераса у коју су усечене долине водотокова: Спасовине, Обзовика, Мраморачке реке и Краљевца. Овај водоток је 1983. године подизањем насипа и преливне бране претворен у језеро. Са издизањем нивоа воде дошло је до плављења ритских шума и околног плодног земљишта, а одвајањем тресета са дна језера довело је до настанка плутајућих и сталних острва.

        Овај природни резерват нуди добре услове за одмор и уживање у природи: вожњу чамцима, спортски риболов, фото сафари, камповање, пешачке туре…

Фото: Printscreen

        У самом језеру рибљи фонд је разноврстан и ту се могу наћи капитални примерци шарана, смуђа, сома, штуке, амура, као и заштићене врсте – лињак, златни караш, чиков и умбра. У води овог језера често се могу видети и видре.

        Резерват представља и значајно гнездилиште ретких врста птица мочварица, и има их око 70 врста. Најчешће су жута и мрка чапља, гак, чапљица, као и угрожена патка – њорка.

Краљевац као риболовачки рај

        У непосредној близини резервата пролазе националне и међународне бициклистичке руте: Банатска бициклистичка рута Ковин-Алибунар, Дунавска рута, EuroVelo 6, Banat Greenway network.

        Одлуком Владе Републике Србије 2009. године Специјални резерват природе „Краљевац“ стављен је под заштиту државе као природно добро од изузетног значаја Прве категорије, на површини од 264 ха.