Ковин: Озваничен почетак туристичке сезоне

                Уз богат културно-уметнички програм у Ковину је претходног викенда Манифестацијом „Стари Лала“ званично отпочела туристичка сезона.

                Ова манифестација покренута је 2011. године на иницијативу Удружења предузетника општине Ковин, секције старих заната, а све у циљу подсећања на старе занатске радионице и угледне занатлије. Данас ову манифестацију организује Опште удружење предузетника Ковина уз подршку општине Ковин.

Мотив дела плаката манифестације

И ово није без ралога. Наиме, још у турско доба, у Пећком катастигу из 1660. године и касније, након успостављања аустријске управе (1716), у Ковину налазимо следеће занатлије: пекаре, коларе, ћурчије, коваче, кројаче, кожаре, опанчаре, чизмаре, воскаре, бачваре, асурџије, столаре, зидаре, фурунџије, месаре и др. Како се Ковин интензивно градио у 19. и 20. веку тако су се развијали и ширили и занати. Према попису из 1811. године у Ковину је било 52 мајстора заната и трговаца са својим радионицама, односно трговинама.

                Ковинске занатлије преко својих еснафа имале су позитиван утицај и на културни живот Ковина. Сваки занат имао је свој барјак посвећен неком од светитеља, који је по правилу био скупоцен и често позлаћен. На празник тог светитеља била је слава еснафа, када су сви његови чланови присуствовали црквеној служби, а потом би се одржавали балови и забаве. Занатлије су биле често и значајни донатори и добротвори и о томе има пуно материјалних трагова. Рецимо, удружене српске занатлије у Ковину подигли су 1838. године у Градском парку (некадашњем Градском тргу,) висок црвени мермерни крст и предали га Српској православној цркви…

У Ковину је 1887. године основана „Задруга слободних заната“, а од 1912. до 1932. године занатлије су биле уједињене у „Удружење занатлија“. По подацима за 1938. годину, Удружење занатлија за срез ковински (без Баваништа) имало је 752 мајстора, 173 калфе и 128 шегрта.

Од 1946. године приватне занатске радње су укинуте и установљен је био задружни начин рада.

                На Манифестацији „Стари лала“ гостовала су бројна културно-уметничка друштва: КУД „Лаза Нанчић“ Вршац, КУД „Градимир“ Београд, КУД „Свети Никола“ Трстеник, КУД „Диша Ђорђевић“ Лазаревац, КУД „Димитрије Котуровић“ Београд, Културно уметничка друштва из Врбаса, Делиблата, Гаја и Ковина. А своја умећа показала су и бројна удружења жена.

                На крају треба рећи и да је за многе посетиоце било и бројних штандова са различитим производима, а штимунг читавом догађају давао је Тамбурашки оркестар „Ковински Бећари“.