Нови Сад: Расписан конкурс за стартап предузећа и младе предузетнике

        За сва предузећа која су основана током прошле или текуће године Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је Јавни конкурс за доделу (рефундацију) бесповратних средстава за набавку машина, односно опреме у 2023. години. Износ у висини од 18 милиона динара намењен је новооснованим привредним субјектима у циљу лакшег функционисања и повећања степена опстанка на тржишту и запошљавања, побољшања услова пословања и унапређења конкурентности, са посебним освртом на младе почетнике.

        По речима покрајинског секретара за привреду и туризам др Ненада Иванишевића, истраживања су показала да су управо прва и друга година пословања критична за новоотворена предузећа и зато је тежиште конкурса на привредним субјектима који су основани 2022. и 2023. године и да предност имају привредници који су млађи од 35 година.

        Износ средстава који су предвиђени по сваком привредном субјекту је од 200.000 до милион динара и укупан износ мора бити исплаћен до завршетка конкурса.

        Право учешћа имају новооснована предузећа и привредна друштва са седиштем на територији АП Војводине који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најраније 1. јануара 2022. године, да су регистровани на неодређено време, да имају активан статус и да су разврстани на микро или мала правна лица, или су предузетници паушални порески обавезници.

        Право пријаве на конкурс почиње 13. јула и трајаће до 14. августа 2023. године.