Искључења струје за понедељак, 17. јул 2023.

        Долово:

        10:30 – 11:30

        Баштенска улица у целости

        (Електродистрибуција Панчево задржава право да поменуту улицу укључи пре предвиђеног времена за укључење)

        Банатско Ново Село:

        9:30 – 14:00

        Улица Вука Караџића (од Бориса Кидрича до Вашарске); Виноградарска (од Саве Ковачевића до Братства и јединства); Вашарска (од Вука Караџића до Виноградарске); 7. јула (од 27. марта до Вашарске); Братства и јединства (од броја 2 до 34, 62 до 80, 3 до 39, 61 до 75); Бориса Кидрича (од броја 40 до 74, 39 до 75); Маршала Тита (од броја 4 до 74); 1. маја (од броја 32 до 42), Жарка Зрењанина (од броја 2 до 58, 1 до 51); 27. марта (од броја 2 до 48, броја 1 до 53); Иве Лоле Рибара (од броја 68 до 78, 73 до 81); Пионирска (цела улица); Саве Ковачевића (цела улица) и Железничка (цела улица).

        (Електродистрибуција Панчево задржава право да поменуте улице укључи и пре планираног времена, а радови ће се одложити уколико се временски услови погоршају)