Београд: Расписан конкурс за набавку нових прикључних машина и опреме у пољопривреди

        Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства – Управа за аграрна плаћања расписало је јуче, 7. августа јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура, а која ће трајати до 7. септембра 2023. године.

        Подстицаји обухватају инвестиције и набавку нових машина и опреме за примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање-ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.

        Такође, подстицаји се односе и на набавку нових машина и опреме за примарну производњу биљних култура у заштићеном простору, примарну производњу воћа и грожђа, примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

предузетник

привредно друштво

земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у

Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу

средња школа

научноистраживачка организација у области пољопривреде

црква и верска заједница, регистроване у складу са законом којим се уређују цркве и верске заједнице.

Лице које испуњава опште услове остварује право на подстицаје и ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:

до 0,5 хa поврћа, воћа или цвећа у заштићеном простору

до 2 хa јагодастог воћа, односно до 5 хa осталог воћа

до 2 хa грожђа, а које парцеле су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино

до 3 хa поврћа (на отвореном пољу)

од 0,1 до 50 хa цвећа (на отвореном пољу)

до 50 хa ароматичног и лековитог биља

до 50 хa житарица, индустријског и крмног биља

Механизација и опрема за коју се може остварити субвенција су:

противградна мрежа

носачи за противградну мрежу

стубови за ограђивање воћњака и винограда

жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда

материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од мраза – агротекстил

трогодишње малч фолије – само за јагоду

материјали за покривање воћарско-виноградарских култура у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење

системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили, као и славине

прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе између редова у воћњаку и винограду

ротоситнилице (ротофрезе)

фростбустери горионици (прикључна машина)

задимљивачи (фогери)

наслони за производне засаде воћа и грожђа (бетонски, метални или дрвени стубови), са пратећом опремом

прикључна механизација за ситњење и скупљање и брикетирање остатака после жетве/резидбе (балирке, сечке/млинови, брикетерирке до 500 kg/час)

машине и опрема за орезивање и обликовање биља

бокс палете

противградни топ

мотокултиватори до 10 kw

тримери

материјали за покривање повртарских култура и цвећа, у циљу заштите од мраза – агротекстил

материјали за покривање поврћа и цвећа, у циљу заштите од високих температура – мрежа за сенчење

прикључне сејалице/садилице за сетву/садњу поврћа и цвећа

системи за наводњавање у циљу заштите од мраза: разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили као и славине

мотокултиватори до 10 kw

тресачи, односно други берачи за воће и винову лозу

машине за скупљање језграстог воћа

покретне платформе за бербу

машине за убирање поврћа и цвећа на њиви

елеватори – купилице за утовар извађеног поврћа на њиви

машине за везивање резаног цвећа

мотокултиватори до 10 kw

сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља

сушаре за житарице

набавку машина за основну обраду земљишта (плугови, тањираче)

набавку машина за допунску обраду земљишта (култиватори, грубери, подривачи, сетвоспремачи, дрљаче)

ротоситнилице и ротофрезе

ваљкови за после сетвену обраду земљишта

међуредни култиватори

набавку машина за ђубрење земљишта (расипачи минералног ђубрива минималног капацитета 500 литара)

набавку машина за заштиту биља (тракторске прскалице,  атомизери, машине за апликацију пестицида у зони реда)

машине за уситњавање биљне масе након жетве (сечке и тарупи)

набавку машина за транспорт пољопривредних производа

набавку остале опреме (GPS навигација и др.)

„пужни транспортерˮ

прикључни берач кукуруза

прикључни берач сунцокрета

телескопски манипулатор са припадајућом опремом

опрема за аутоматско ђубрење путем софтвера.