Панчевци и Доловци имају „Идеје које покрећу промене“ – Новосељани, не

        Локална фондација Панчево (ЛФП) у сарадњи са компанијом CWP – Ветрозелена организовала је конкурс „Идеје које покрећу промене“ како би финансијски подржала локалне иницијативе које ће организовати акције позитивних промена на територији Долова и Банатског Новог Села. Право конкурса имала су удружења грађана и неформалне групе које активно делују на територији Града Панчева или насељених места. Сам конкурс траје до шест месеци, а период његове реализације је од 15. новембра 2023. до 15. маја 2024. године. Идеје, односно иницијативе су биле тематски ограничене на седам области:

Заштита животне средине,

Оснаживање младих и образовање,

Оснаживање жена,

Уметност и култура,

Здравље и благостање,

Улагање у знање и вештине заједнице,

Инфраструктура

        Укупна финансијска подршка износила је 2 милиона динара, а појединачни пројекти су могли да се крећу (пројектују) у распону од 150.000 до 500.000 динара.

        Нисмо дошли до податка колико је иницијатива и идеја укупно пријављено на овом конкурсу. Међутим, Локална фондација Панчева на својој званичној страници објавила је резултате конкурса „Идеје које покрећу промене“ .

        Наиме, комисија која је била задужена за оцењивање идеја и начин њихове реализације подржала је седам пројеката, и то како стоји у извештају, на основу пет критеријума: 1. Важност проблема за заједницу; 2. Ниво и начин активног укључивања у заједници; 3. Добробит коју ће заједница имати од пројекта; 4. Ниво до ког је иницијатива препознала ресурс заједнице; 5. Повезаност и реалистичност циљева, активности и буџета.

Позивница која је анимирала удружења и неформалне групе

        На основу наведених критеријума подршку су добиле следеће идеје:

1. Иницијатива „Авантура Зелембаћа“, Удружења „Омладинска зона“ Панчево са подршком од 300.000 динара. Област: промоција екологије и рециклаже кроз игру и едукацију деце у Банатском Новом Селу.

2. Иницијатива „Пијачни времеплов“, Фондације „Неозик“ Панчево са подршком од 380.000 динара. Област: Едукација деце о локалном археолошком наслеђу Долова.

3. Иницијатива“Документарни филм: Нити банатског веза“, Удружења „Србија мој дом“ Панчево са подршком од 260.000 динара. Област: Очување традиције и културне баштине у Долову.

4. Иницијатива „Укључимо особе са инвалидитетом у живот наше заједнице“, Удружења „Актив младих Долова“ са подршком од 150.000 динара. Област: Инклузија и важност приступачности простора за све чланове заједнице у Долову.

5. Иницијатива „Разноврсност је у нама“, Удружења грађана за менталну едукацију „Мозаик“ Панчево са подршком од 330.000 динара. Област: Ширење свести о менталном здрављу и менталној хигијени деце у Банатском Новом Селу и Долову.

6. Иницијатива „Долово је поезија – песничка колонија“,  неформалне групе „Песници Долова“ са подршком од 230.000 динара. Област: Упознавање свог места кроз излете и писање поезије са децом у Долову.

7. Иницијатива „Репродуктивно здравље није табу“, Удружења „Креативни омладински центар Панчева за борбу против сиде – Компас“ Панчево са подршком од 350.000 динара. Област: Едукација о репродуктивном здрављу у Банатском Новом Селу и Долову.

        Из резултата конкурса се нажалост види да креативност и жеља за променама није јача страна житеља Банатског Новог Села, али ни становника Долова. Средства овим конкурсом добила су у највећем делу удружења и неформалне групе са територије насељеног места Панчева (1.620.000), а скоро занемарљиво и насељеног места Долова (380.000).

По горе наведеном и логици ствари сам циљ расписивања конкурса није остварен,  јер није у потпуности реализована основна идеја да локална заједница кроз људе, знање, време и новац унапреди свој живот и своје окружење. У овом случају за Банатско Ново Село и Долово то раде други, инвентивни становници Панчева…