Банатско Ново Село: Да наша села постану општине

Јуче је у Банатском Новом Селу одржан један веома интересантан састанак на коме су били присутни некадашњи носиоци месне власти, некадашњи општински одборници, некадашњи покрајински и републички посланик, али и гости из Качарева, Долова и Омољице.

„Да наша села постану општине“ била је главна тема панела чији је домаћин било Удружење грађана „Нови Зелдош“ Банатско Ново Село, односно Синиша Којић као његов председник.

„Концентрисање свеукупне моћи и строга централизација која се већ неко време спроводи у Србији, довела је до одузимања надлежности и у основним јединицама локалних самоуправа – у Месним заједницама. У нашем примеру, у Панчеву, све је то почело још 2011. да би последњих година то попримило забрињавајуће размере, а све са несагледивим последицама. Некада су Месне заједнице и њени одборници имали могућност да сами креирају развој свог насељеног места и за то су из буџета општине имали подршку у буџетским средствима која су била вишемилионска. Примера ради, Банатском Новом Селу је буџетом општине Панчева 2009. године било намењено преко 26 милиона динара. У оквиру тих средстава, а у светлу садашњих горућих проблема у скоро свим сеоским комуналним предузећима, и износ од 1,5 милиона за сеоска комунална предузећа. Села су сама одређивала своје инвестиционе приоритете и одборници који су долазили из тих средина имали су и политичку тежину. Данас је све то девастирано, а месне заједнице су нам сведене на ранг добровољних друштава“, навео је Којић у свом обраћању присутнима.

Након Којића, а у размени мишљења око идеје и намере да села града Панчева постану и градске општине, учествовали су прво представници Удружења грађана „Качарево-Општина“: Славко Ристовски, Душко Декић и Драган Лечић, затим Бранислав Павлов (Долово), Ђура Милошев (Омољица), као и Душан Рајин, Гордана Топић, Зоран Лауташ и Милан Новаковић из Банатског Новог Села.

Заједничко размишљање скоро свих присутних је било да је садашња ситуација у селима неодржива, да се то рефлектује кроз тешке комуналне проблеме и заостајање инфраструктурног развоја, али и развоја спорта, културе у већини од 9 насељених места града Панчева. Такође, присутни су похвалили и госте из Удружења „Качарево-Општина“, чије је досадашње ангажовање на анимирању својих суграђана у правцу промена – примећено, и да је то добар пример и за остале сеоске средине.

„Када систем затаји самоорганизовање је један од начина решавања проблема“, речи су које се могу узети као закључак Новосељанског међусеоског сусрета.