Нови Сад: За пошумљавање и побољшање шума у Војводини 72 милиона динара

    

    Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство организовао је јуче доделу уговора за пошумљавање и мелиорацију деградираних шума на територији Војводине укупне вредности од 72,1 милион динара.

        Уговоре је Јавном предузећу „Војводинашуме“, предузећу „Мичелини“ и манастиру Гргетегу уручио помоћник ресорног секретара Саша Стевановић, који је истакао да је циљ реализације годишњег програма коришћења средстава из Буџета фонда за шуме повећање и побољшање шума у АП Војводини.