Београд: Сертификати за Новосељанке и Доловке

Након успешно спроведених радионица Етно мреже Србије у Банатском Новом Селу и Долову, чије су инструкторке у току протекле године обучавале чланице удружења жена техникама веза и златовеза, 11. децембра у Етнографском музеју у Београду уручени су Сертификати за успешно савладану обуку.

Као допринос очувању и ревитализацији старих заната и традиционалних израда рукотворина компаније Ветрозелена (CWP), која на катастарским парцелама Банатског Новог Села и Долова гради ветропаркове, а заједно са Етно мрежом Србије, помогла је пројекат обуке и лиценцирања жена у ова два банатска насеља.

Из Удружења „Новосељанке/Boboacele“ шест жена је успешно савладало технику израде веза и златовеза: Снежана Баба, Јасмина Чигоја, Гордана Топић, Заклина Новаковић, Марија Ардељан и Ана Перкошан.

Сертификате Новосељанкама и Доловкама уручила је Виолета Јовановић, председница Етно мреже Србије.