„Пешчани град“ у Девојачком бунару добија конкуренцију

        Након што је компанија Swisslion упутила Скупштини града Вршца иницијативу за промену Плана детаљне регулације, у дела града на излазу ка Вршачким планинама, локални парламент је 13. фебруара подржао тај предлог.

        Наиме, усвајањем Плана детаљне регулације за виноградски комплекс и приступни пут Вршачким планинама, обухвата се дефинисање грађевинског земљишта за комплекс еко-туристичких и спортско-рекреативних садржаја са приступним саобраћајницама.

        Укупна површина комплекса је 188,9 хектара и у њему ће бити издвојене зоне, укупно седам: зона саобраћајних коридора, зона екотуристичког комлекса, зона комплекса Дворац, виноградарско-воћарска зона, зона кућа за одмор и излете, зона шума и зона потока и канала.

        За сваку од ових зона у плану су дата правила уређења и правила грађења.

        У зони екотуристичког комплекса могућа је и изградња Аква парка, уређење површина за спорт и рекреацију и зелених површина.

        Послови израде Плана детаљне регулације поверени су Заводу за урбанизам Војводине из Новог Сада.