Банатско Ново Село: Канализација без титулара и проблеми (фото)

Банатско Ново Село је било прво насељено место града Панчева које је још 2004. године покренуло изградњу канализационе мреже кроз своје улице. Од тада па све до 2011. године канализационе цеви постављене су на око 75% насеља, и изграђен је систем за прераду отпадних вода – такозвано „Мокро поље“.

Међутим, како је овај огроман посао имао неколико инвеститора: Месну заједницу, Дирекцију за изградњу и уређење Панчева, Фонд за капитална улагања АП Војводине, а  како су саму изградњу помагали и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Министарство пољопривреде републике Србије, тако је ова инвестиција и пуна недоречности.

Наиме, канализациона мрежа у Банатском Новом Селу још увек није званично завршена, нема титулара и није технички примљена. Из тог разлога о њој нема ко да брине и читав изграђен систем је у неку руку препуштен сам себи. Овде треба напоменути да је у почетку то радило месно Јавно комунално предузеће „БНС“, које је обезбеђивало нове прикључке, али и сервисирало главни колекторски вод, црпну станицу у Улици Народне револуције и такозвано „Мокро поље“.

Данас око канализације влада прави хаос. Мештани се прикључују на главне водове како знају и умеју, а веома често нестручно (не желе да плате праве мајсторе), па је мрежа, а по речима људи блиских комуналном предузећу, на појединим деоницама оштећена и девастирана.

У прилог томе говори и најновији „проблем“ у Улици Жарка Зрењанина на броју 85, власника прикључка Ромулус Штефана.

Штефан је 1. априла водећим људима Јавно комуналног предузећа „БНС“ указао на загушење (нестучно изведен прикључак) свог вода канализационе мреже, који је урађен 2009. године уз посредовање  месног комуналног предузећа. Из тог разлога он и очекује да ово предузеће тај проблем и некако реши.

Као доказ комуналне обавезе Штефан  је нашем порталу дао на увид Уговор са ЈКП „БНС“ (као испоручиоцем услуга) из јуна 2009. године, као и признаницу да је увођење канализације уредно платио.

„Да нешто није у реду са одводом канализације приметио сам крајем марта месеца. Одмах сам проверио инсталације у дворишту и на главној ревизионој капи где сам установио да је све у реду, и да је проблем највероватније на улици, при главном уличном воду. Истог момента обавестио сам ЈКП „БНС“  да је настао проблем на мом уличном прикључку и док сам ишчекивао њихову интервенцију, о свом трошку ангажовао сам багер да дође до уличног вода. Када смо ископали рупу имао сам шта и да видим. Услед лошег – нестручног урађеног посла тадашњих извођача радова из Плочица, земља је ушла у главни вод и зачепила га. Постојала је опасност да на том месту буде прекинут канализациони ток према излазу из села ка Мокром пољу. Ево, данас је 16. април, а нико из комуналног предузећа се још увек није појавио испред моје куће “, изјавио је за наш портал Ромулус Штефан.

Овакви појединачни инциденти су све чешћи, пратиоци нашег портала нам јављају да на појединим деоницама канализационе трасе има сломљених и украдених поклопаца изнад шахти. Све ово а заједно са дивљом сеоском депонијом која је „стигла“ скоро до колекторских решетки „Мокрог поља“, у једном моменту може да направи огроман проблем читавом селу, односно да дође до зачепљења канализације…

Главни канализациони вод према “Мокром пољу”, фото: Банатски добошар – архива