Нови Сад: Конкурс за доделу до 70% бесповратних средстава за опремање фарми и пчеларства

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у АП Војводини у 2024. години.

Основни циљ конкурса је повећање ефикасности, конкурентности и одрживости сточарске производње и за ту намену издвојено је 115 милиона динара.

Сам предмет конкурса је додела бесповратних средстава за суфинансирање: опремање свињарских фарми, опремање говедарских фарми, опремање овчарских фарми, опремање козарских фарми, опремање живинарских фарми, набавке опреме за мужу, набавке опреме за хлађење и складиштење млека, набавка опреме за изђубравање, набавка опреме за припрему, руковање и дистрибуцију концентроване и кабасте сточне хране на газдинству, набавка пчелињих друштава и опреме за пчеларство (кошнице, контејнери).

                Максималан износ за суфинансирање инвестиција у опремање сточарских фарми по једној пријави не може бити већи од 2 милиона динара, а минимални износ по једној пријави износи 150.000 динара.

                Максималан износ за суфинансирање инвестиција за набавку нових пчелињих друштава и набавку опреме за пчеларство по једној пријави не може бити већи од 350.000 динара, а минимални је 50.000 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом Правилнику утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих трошкова ивестиције (у случају да правно лице има више оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

Физичко лице:

носилац регистрованог пољопривредног газдинства,

предузетник носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

Правно лице:

привредно друштво носилац регистрованог пољопривредног газдинства,

земљорадничка задруга носилац регистрованог пољопривредног газдинства,

сложена задруга носилац регистрованог пољопривредног газдинства.

Конкурс је отворен до 5. априла 2024. године.